Stabilita

K čemu cvičit stabilitu a proč je v našem životě tolik důležitá?

Na stabilitu je možno pohlížet z několika úhlů, v našem případě se zaměříme na posturální stabilitu. Jedná se o schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na vnější změny podmínek tak, aby nedocházelo k nečekanému pádu. Jakákoliv nestabilní poloha vyžaduje silovou korekci, tj. aktivní svalové úsilí, a tím také příslušnou spotřebu energie.

Naše tělo se výrazněji začíná deformovat od čtvrtého roku života. Zápisy motorických vzorců se nám vrývají do paměti a v budoucnu není jednoduché je opravit. Prohlubují se svalové dysbalance a naše tělo se dostává mimo rovnováhu. Ztrácí mnoho energie na to, aby fungovalo. Představte si vysoký stožár (naše tělo). Pokud stojí vzpříma, není zapotřebí starat se nijak zvlášť o udržení jeho rovnováhy. Ve chvíli výkyvu je to ovšem už slušný problém. Tělo funguje na stejném principu. Vlivem špatného zacházení nastává propad nožní klenby, přetěžování kloubů, deformace páteře a tělo dostává rázem novou podobu, kde pouze na udržení rovnováhy padne velká dávka energie.

Jednoduché cvičení :

- Aktivní stoj (na boso, nohy na šíři kyčlí, ….)

- Nejjednodušší varianta je na zemi (pevné podložce)

- Plynulý přechod do stoje na jedné noze, aniž by se těžiště jakkoli vychýlilo stranou.

 

 

 

 

- Stoj na jedné noze po dobu alespoň 30 s

- Možnost doprovodit pohyb pažemi

- Pokud – ztrácíte rovnováhu

- cítíte třes v oblasti kotníku či kolene

- neudržíte kyčle

- nemáte aktivní střed těla po celou dobu

Je zapotřebí s tím něco dělat!

 

Pokud to žádný velký problém není, můžete si cviky velmi jednoduše ztížit.

- zavřete oči (vyloučením zrakové kontroly dáte cvičení nový rozměr)

- postavte se na vyvýšenou podložku stojnou nohou

- použijte měkkou či balanční podložku pod stojnou nohu

- přidejte pohyb druhé nohy, např. směrem vpřed či vzad

- kombinace předchozích možností