CORE

Co je vlastně střed těla?

V poslední době používaný výraz, který ovšem zůstává pouze v prostorách fitness center, nebo na stránkách časopisů píšících o zdravém životním stylu. Pokusím se vystihnout význam středu těla v několika málo větách.

Střed těla, CORE v podstatě se jedná o týž výraz, používaný pro popis našeho lidského jádra. Ať už stavíme domeček z karet nebo mluvíme o našem těle, je logické stavět na pevných základech. Stejně tak je tomu při běžném denním pohybu, kdy přetěžujeme svůj pohybový aparát a jen málo nasloucháme řeči těla. Bezmyšlenkovitě začínáme cvičit, posilovat, hubnout, běhat, aniž bychom respektovali jisté zákonitosti.

CORE si představte jako velkou krabici, usazenou v oblasti našeho břicha. Horní část představuje bránice (diaphragma), dýchací sval, jehož možnosti mnozí z nás nevyužívají. Spodní část přisuzujeme dnu pánevnímu (diaphragma pelvis), též zanedbaná oblast. Zadní stěnu vyplňují hluboké svaly podél páteře (mm multifidi) a přední stěnu CORE tvoří příčný břišní sval (m. transversus abdominis). Bohužel i pro aktivní sportovce sval, jehož funkci nahrazují jiným.

Proč vůbec mít silný střed těla? Jeho aktivace znamená :

  1. Odlehčení páteři
  2. Umožňuje nám pohyb bez nadměrného svalového napětí
  3. Umožňuje nám správné rozložení vnitřních orgánů
  4. Správné nastavení pánve
  5. Trvalé odstranění bolesti zad

Důležitost nácviku je nezbytná v jakémkoliv věku u běžné populace i aktivních sportovců. V okamžiku, kdy střed těla zanedbáváme, zbytečně si prohlubujeme svalové dysbalance z denního života, přetěžujeme tělo a řešíme problém až ve chvíli bolesti.